Facility menadžment: Efikasno korišćenje resursa

Facility menadžment – efikasno korišćenje resursa

Facility menadžment, čiji je sinonim efikasno koriščenje resursa, predstavlja integrisane usluge za savremene objekte u biznis, industrijskom i javnom sektoru.

Facility menadžment smanjuje investiciona ulaganja i doprinosi veoma značajnim uštedama. Hausmajstor Beograd je jedna od retkih firmi u gradu koja pruža ovu uslugu tehničkog održavanja vaše imovine.

Naša usluga podrazumeva integrisano planiranje i upravljanje, i tekuće i investiciono održavanje poslovnih i stambenih objekata. Istovremeno, pružajući ovu uslugu, doprinosimo i ostvarenju vaših operativnih ciljeva i obezbeđujemo sigurno radno okruženje, bez obzira na njegove specifičnosti.

Šta podrazumeva efikasno korišćenje resursa?

 • Održavanje i optimizaciju objekata
 • Racionalizaciju procesa
 • Podršku zaposlenima
 • Upravljanje projektima
 • Integraciju tehnologije

Koje su prednosti?

 • Praćenje i upravljanje imovinom
 • Optimizacija prostora
 • Analiza troškova
 • Integrisano upravljanje – internet stvari (IoT)
 • Rezultira boljim radnim mestom

Zašto je facility menadžment važan?

Na ovom principu zasnovan sistem usluga pomaže vam da poboljšate korišćenje resursa, značajno smanjite ulaganja i ostvarite uštede u opštim troškovima.

Facility menadžement, kao koncept poslovanja, pruža uštede i do 35 odsto u operacionim troškovima. To je definitivno najvažniji deo u okviru naše ponude. 

Ugovorom sa našom firmom smanjujete broj hitnih intervencija, ostvarujete značajnu uštedu energije i efikasno korišćenje svih resursa. Istovremeno, održavate čist, uredan i bezbedan prostor u kome radite ili boravite.

Usluge održavanja objekta isključivo su prilagođene potrebama naših klijenata  kroz savremen pristup sistema efikasne i efektivne isporuke logističkih i drugih usluga podrške vašim nekretninama.

Facility menadžment - Efikasno korišćenje resursa
Facility menadžment

U duhu najbolje svetske prakse ove vrste usluga, Hausmajstor facility menadžment tim funkcioniše na dva nivoa:

Strateški i taktički pomaže klijentima, kupcima i krajnjim korisnicima da razumeju potencijalni uticaj svojih odluka vezanih za  obezbeđivanje bezbednog prostora, najboljih usluga, “pametnih troškova” i poslovnog rizika.

Operativno – obezbeđuje korporativno i isplativo okruženje klijentima za nesmetano funkcionisanje.

Mesečna pretplata

Osim savremenog koncepta i pristupa održavanju objekata, Hausmajstor Beograd vam obezbeđuje i jedinstvenu ponudu na našem tržistu – mesečnu pretplatu na naše usluge. 

Facility menadžment, kao efikasno korišćenje resursa, obuhvata više disciplina. Na taj način se obezbeđuje funkcionalnost, udobnost, bezbednost i efikasnost izgrađenog okruženja integracijom ljudi, mesta, procesa i tehnologije. Tako je facility menadžment definisala Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO).

Uz ovu jedinstvenu pogodnost koju nudimo našim klijentima, ima još razloga koje nas preporučuju kao jedinog pravog hausmajstora, koji je uvek tu za vas:

 • profesionalnost
 • iskustvo
 • kvalitet
 • bezbednost
 • tačnost
 • poštovanje rokova

Usluga po sistemu “ključ u ruke”

Sve naše usluge, u dogovoru sa klijentom i prema tačno određenom rasporedu i rokovima, obavljamo po sistemu “ključ u ruke”. 

Facility menadžment: Efikasno korišćenje resursa - po sistemu ključ u ruke

Po istom principu obavljamo naše redovne kontrole.

Cilj nam je da ne ometamo vaše redovno poslovanje bilo popravkama ili drugim vrstama neophodnih intervencija.